ยูโนะโมริ

ยูโนะโมริ

อาคาร เอ สแควร์ ถนนสุขุมวิท ซอย26 แขวงคลองตัน เขตคลองเคย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ยูโนะโมริเป็นออนเซ็นญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทย,เพิ่มความรู้สึกสดชื่นให้ตัวคุณเองที่ "น้ำร้อนในสวน"ที่นี่