ร้านอาหาร วิคเค็ด

ร้านอาหาร วิคเค็ด

ห้อง SS5023 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

อาหารนานาชาติกลิ่นอายเอเชีย คัดสรรและดูแลคุณภาพโดย คุณพล ตัณฑเสถียร ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน