ครัวดอกไม้ขาว

ครัวดอกไม้ขาว

ห้อง SS4009 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

อาหารฟิวชั่นไทยและยุโรป เบเกอรรี่สูตรพิเศษจากฝรั่งเศษ ตั้งอยู่ที่ สยามสแควร์วัน ชั้น4