วี ฟิตเนส โซไซตี้ วี โฮเทล

วี ฟิตเนส โซไซตี้ วี โฮเทล

เลขที่ 117/39-40 อาคารวี โฮเทล แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10400

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ เราไม่ใช่แค่สถานที่ออกกำลังกายแต่เราคือคลับเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน