วี ฟิตเนส โซไซตี้ เมเจอร์เอกมัย

วี ฟิตเนส โซไซตี้ เมเจอร์เอกมัย

เลขที่ 1293 อาคารเมเจอร์เอกมัย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ เราไม่ใช่แค่สถานที่ออกกำลังกายแต่เราคือคลับเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน