วัดโพธิ์

วัดโพธิ์

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่1