วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยตัววัดสร้างมาจากสถาปัตยกรรมเขมร ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเคลือบ