วาซิโอ

วาซิโอ

เลขที่ 160 ถนนสุขุมวิท ซอย 16 แขวงตลองเตย เขตตลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

โรงแรมยูนิคและบูทิค มีฟีเจอร์ของศิลปะไทย