แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

V cafe' มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปิดทุกวันเวลา 8.00น.-20.00น. (ปิดอังคารที่2และอังคารที่4ครับ)