คลินิกทันตกรรม UK Dentice

คลินิกทันตกรรม UK Dentice

Tops อุดมสุข ชั้น 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างซอย 7 และ 9

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

"ใส่ใจในการรักษา ด้วยประสบการณ์ 22 ปี"
สาขาแรกปี 1995

คลินิกทันตกรรมเดนทีช เปิดให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร
สำหรับกลุ่มบุคคลทุกวัย เรามีทีมบุคคลากรและทีมทันตแพยท์ที่มีความรู้ความชำนาญ
คอยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สะอาดปลอดเชื้อ
ด้วยระบบควบคุมคุณภาพโดยเน้นการรักษาและการให้บริการที่มีมาตรฐาน

- ทันตกรรมจัดฟัน
      จัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันได้แก่ ฟันยื่น ฟันเก ฟันล่างสบคร่อมฟันบน ราคาของการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับความยากของแต่ละเคส เคสที่มีความยากจะมีแผนการรักษาที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการรักษานานกว่า
ทันตกรรมจัดฟัน - แบบติดเครื่องมือ (braces)
      คือการจัดฟัน โดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะหรือแบบเซรามิคไว้ที่ผิวฟันด้านหน้าแล้วใส่ลวดและยางผ่านเครื่องมือ ฟันจะเคลื่อนและเรียงเป็นระเบียบโดยการปรับเครื่องมือทุกเดือนโดยทันตแพทย์ มองเห็นเครื่องมือและสีสันของยางชัดเจน
การจัดฟันแบบใส(Invisalign)
      คือการจัดฟันโดยชุดเครื่องมือที่ทำขึ้นเฉพาะบุคคล ชุดเครื่องมือจัดฟันใสจนแทบมองไม่เห็นว่าท่านกำลังใส่ชุดเครื่องมือจัดฟัน ท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฟันตั้งแต่เริ่มจัด ระหว่างจัดและหลังจัด โดยผ่านแผนการรักษาแบบ 3 มิติ ชุดเครื่องมือจัดฟันจะช่วยให้ฟันเปลี่ยนตำแหน่ง โดยการเปลี่ยนชุดเครื่องมือจัดฟันทุกๆ 1-2 สัปดาห์ด้วยตนเอง จึงสะดวกสบาย ท่านสามารถจัดฟันได้โดยลดเวลานัดพบทันตแพทย์ และได้ผลการรักษาตรงตามแผนการรักษา

- ทันตกรรมรากเทียม - ใส่ฟัน
      ใช้ในการทดแทนฟันที่ถูกถอนออกไป ข้อดีของรากเทียมคือ ฝังแน่นอยู่ในกระดูกจึงให้ความรู้สึกและความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก - FUNCTIONAL EDUCATION APPLIANCE (EF)
      เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ' การทำฟันเด็กต้องการความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมและทรรศนคติของเด็ก เพราะมีความอดทนและสมาธิที่สั้นกว่าผู้ใหญ่จึงต้องการการหลอกล่อ รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ
       EF คือเครื่องมือที่ใช้ในงานรักษา และแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รวมทั้งช่วยแก้ไข Abnormal habits หรือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลของโครงสร้างกล้ามเนื้อใบหน้า และรอบปาก เช่น การดูดนิ้ว ลิ้นดุนฟัน การกัดริมฝีปาก การหายใจทางปาก รวมทั้งลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบนด้วยการใช้เครื่องมือ EF ในระหว่างอายุ 4-12 ปี จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมและโครงสร้างกระดูกขากรรไกรให้กลับสู่ปกติและช่วยให้การจัดฟันง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขแต่เนิ่นๆ

- ทันตกรรมบูรณะฟัน - อุดฟัน
      การอุดฟันช่วยบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติและมีรูปทรงเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้น เพราะทันตแพทย์จะกำจัดส่วนที่แบคทีเรียอาจจะเข้าไปในตัวฟันออก และเลือกวัสดุอุดฟันที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

- ทันตกรรมตกแต่ง - วีเนียร์ (Veneer)
      วีเนียร์ (Veneer)เป็นการนำวัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่หน้าฟันโดยวีเนียร์นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสวยงามของฟันและช่วยป้องกันการทำร้ายของผิวฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถช่วยให้คนที่มีฟันห่าง, ฟันเล็ก, ฟันบิ่น, ฟันเกเล็กน้อย, ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลืองมากๆ ก็สามารถกลับมาสวยงามได้

- รักษารากฟัน
      ในกรณีที่ฟันผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวด บวม หรือมีไข้ต่ำๆ จากถุงหนองที่บริเวณปลายรากฟัน ฟันซี่ดังกล่าวจำเป็นได้ต้องรับการรักษาคลองรากเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกไป

- รักษาโรคเหงือก
      อาการเหงือกอักเสบ : อาการอักเสบของเหงือกที่เกิดจากคราบแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก ถ้าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันไม่สามารถขจัดคราบแบคทีเรียได้ทั้งหมด ก็จะทำให้เกิดสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และเกิดเหงือกอักเสบ อาจมีการเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ อาการสามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย
      อาการปริทนต์ : ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนจะเข้ามาสะสม การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายได้
      อาการปริทนต์ขั้นรุนแรง : ในระยะสุดท้ายนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว และทำให้ฟันโยก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคี้ยว ถ้าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงที อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด
      โรคปริทันต์ เกี่ยวข้องกับการสะสมของคราบหินปูน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และ เกลารากฟัน

- ศัลยกรรมช่องปาก - ฟันคุด
      โดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าศัลยกรรมช่องปากเป็นเพียงงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่จริงๆแล้ว งานศัลยกรรม ช่องปากเป็นงานรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มากของระบบบดเคี้ยวอาหารและการทำหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีสาเหตุจากโรคฟันเช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกรยื่น ยาว สั้นหรือเบี้ยวการปลูกฟัน การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกรแตกหัก การเจ็บปวดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร การอักเสบ ของปลายประสาทบริเวณใบหน้า การปลูกถ่ายกระดูกในบริเวณที่มีความผิดปกติ การแก้ไขภาวะโรค หยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apneas) ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของใบหน้าประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม

- ฟอกสีฟัน
      การฟอกสีฟัน คือ การทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจาก ภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้น  สาเหตุจากภายในตัวฟัน(Intrinsic) เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย เป็นต้น


แผนที่การเดินทาง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 - 20.00 น.