ทรู ฟิตเนส เซ็น แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทรู ฟิตเนส เซ็น แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/5 อาคารเซ็น แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ถนนราขดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ทรู ฟิตเนส ตั้งใจช่วยให้คุณมีร่างกายสมบูรณ์แบบพร้อมสุขภาพแข็งแรง ด้วยโปรแกรมออกกำลังกายที่หลากหลายผสมผสานกับอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก และความตั้งใจของครูผู้ฝึกสอนเรามุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย