โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล/World Medical Hospital

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล/World Medical Hospital

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) บริษัทโรงพยาบาลชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดของเอเชีย ตามการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ ในปี 2009 นำเสนอโรงพยาบาลเฉพาะทางทุกสาขาระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่หมด ภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ "โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล" โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลตั้งแต่แรก ระบบบริการถูกออกแบบครอบคลุมมิติ 360 องศา เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ยังได้ออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลดิจิตอลโดยตรง มีระบบเวชระเบียนอิเลคโทรนิกส์ที่ทันสมัย ส่วนสำคัญในการให้บริกาที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการสื่อสาร ที่เชื่อมโยงทุกจุดบริการ