เคมีครูนาส The Sci

เคมีครูนาส The Sci

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

The Sci. ติวเคมี-ฟิสิกส์ โดยพี่จากวิศวกรรมศาสตร์เคมี ป.โทจุฬา เข้าใจ จำ ทำได้ • หากคุณต้องการหาความไว้วางใจ เข้าใจ และต้องการสอบเพื่อแข่งขัน The Sci. ติวเคมี ฟิสิกส์ สามารถตอบโจทย์และช่วยคุณได้ • เน้นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก • ห้องเรียนใหม่ กว้าง เหมาะแก่การเรียน ติดต่อ 083-4520572 พี่นาส แอดไอดี http://bit.ly/2auHex5 อีเมล์ kanokwanwangno10@gmail.com