โรงเรียนสอนดนตรี เดอะ พัลส์ มิวสิก สาขารามอินทรา The Pulse Music Academy

โรงเรียนสอนดนตรี เดอะ พัลส์ มิวสิก สาขารามอินทรา The Pulse Music Academy

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เป็นสถาบันที่เน้นการสร้างสังคมคนรักดนตรี และสร้างเสริมบรรยากาศของความสนุกในการเล่นดนตรี หลักสูตร Junior Program (สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี) -Music for Little Mozart -Prep Course Piano Program (สำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป) -Basic Piano (Beginner/ Intermediate/ Advance) -Adult Piano -Pop Piano Guitar & Bass & Ukulele Program (สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป) (Beginner/ Intermediate/ Advance) -Classical Guitar -Electric Guitar -Bass Guitar -Folk Guitar -Ukulele String Program -Violin (Beginner/ Intermediate/ Advance) Voice Program (สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป) (Beginner/ Intermediate/ Advance) -Classical Vocal -Jazz Vocal -Pop/ Karaoke Vocal Performing Art Program (สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป) (Beginner/ Intermediate/ Advance) -Ballet -Hip-hop/ R&B/ Street dance -Jazz dance