สถาบันปรีดี พนมยงค์

สถาบันปรีดี พนมยงค์

เลขที่ 65/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

สถาบันที่ร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อจัดตั้งศูนย์การค้นคว้า,สัมมนา,ฝึกอบรม