คาเฟ เดอะ ลอบบี้

คาเฟ เดอะ ลอบบี้

ห้อง SS4030 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านกาแฟ เสริฟพร้อมเบอเกอรรี่โฮมเมด และของว่างอื่นๆอีกมากมาย ร้านอยู่ที่ ชั้น 4 สยามสแควร์ วัน