เดอะคลับเฮาส์ สปอร์ต บาร์ แอนด์ กริล

เดอะคลับเฮาส์ สปอร์ต บาร์ แอนด์ กริล

Ocean Tower 1 Building, Bangkok, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

หนึ่งในเอาท์ดอร์สปอร์ตบาร์แอนด์กริลในกรุงเทพ