แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

7-time 'Gyoza Champion' from Gyoza Stadium, Tokyo .. Now Open @ Siam Paragon,Gf | Emquartier, Bf | Siam Square 1,4f | Central Pinklao,Gf | Central Pattaya