ชานมไต้หวัน T4

ชานมไต้หวัน T4

ชั้น 1 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ชานมไข่มุกไต้หวันพร้อมท๊อปปิ่งหลายเมนู