ซัวเถาอีทอรี

ซัวเถาอีทอรี

เลขที่ 48 ฟูดแลนด์ ซูเปอร์มาเก็ต ชั้น F2 ลานจอดรถ ถนนสุขุมวิท ซอย 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารจีนสไตล์ซัวเถา