ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์

ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์

160/11 ถนนสุขุมวิท 55,คลองตันเหนือ,วัฒนา,กรุงเทพฯ,ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง