Sumo Bike Wash

Sumo Bike Wash

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

"Sumo Bike Wash" ล้าง Bigbike ด้วยคนขี่ Bigbike เราจึงรู้ใจคนขี่ด้วยกันดีคับ ร้านอยู่เส้นนวมินทร์ตัดใหม่ทางไปช็อคโกแล็ตวิลล์คับ จากแยกนวมินทร์ตรงมาแค่ 100 เมตรร้านอยู่ซ้ายมือคับ