แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

คุณค่า ความสุข และความประทับใจจากการเดินทางในแต่ละทริปนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ หากแต่คุณค่าที่แท้จริงของการเดินทางท่องเที่ยว คือการไม่ละเลยที่จะเหลียวมองและเก็บเกี่ยวเรื่องราวระหว่างทางไปด้วย เพราะเมื่อถึงยังจุดหมายแล้วบางทีตรงนั้นในเวลานั้น อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่แต่ละคนคาดหวังไว้ แต่หากเราเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆระหว่างทางมาบ้างแล้ว ไม่ว่าที่จุดหมายที่ไปถึงในเวลานั้นจะเป็นอย่างไร เราก็จะไม่ขาดทุน