คาเฟ่ สโนว์ ฟอลล์ เฮาส์

คาเฟ่ สโนว์ ฟอลล์ เฮาส์

ห้อง SS4020 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

คาเฟ่ของหวานเกาหลี ขอแนะนำบิงโซ และกาแฟเกาหลี ตั้งอยู่ภายในสยามสแควร์ วัน ชั้น4