Sharing-beauty

Sharing-beauty

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

Sharing Beauty ผู้นำด้านบริการ Semi-Permanent Make Up ให้บริการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติลายเส้น, 6 มิติลายเส้นสไลด์คิ้ว, สักคิ้วผู้ฃาย, สักปากชมพู, สักไรผม, สักหน้าอก, สักแก้มชมพู, และงานแก้จากที่อื่น