แบงคอก อินเตอร์เนชั่นนัล เดนทัล เซ็นเตอร์ (Bangkok International Dental Center)

คลีนิค ทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรูหรา กว้างขวาง สะดวกสบาย รัชดาภิเษก ใกล้รถไฟใต้ดินห้วยขวาง

ดิ ไอวอรี่ เดนทัล คลินิค (The Ivory Dental Clinic)

คลีนิคทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน หรูหรา สะดวกสบาย รัชดาภิเษก ใกล้รถไฟใต้ดินห้วยขวาง

Orthodontic And Jaw Joint (Tmd) Center

ABOUT THE CENTER We are proud to introduce you our DENTAL & JAW JOINT (TMD) CENTER , located in Jaeng Wattana area. The center was built up according to th

La Dente' Dental Clinic

คลินิกจัดฟันครบวงจร จัดฟันทุกประเภทโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จุฬาฯ : Invisalign : Damon system : Clear braces : Metal braces

Itti Dental Care

คลีนิค ทันตกรรม จัดฟัน Tel 090-970-9883

คลินิกทันตกรรมพรเทวา

ตรวจและปรึกษา (Oral examination & consultation) X-Rays Pa ขูดหินปูน (Normal Cleaning Full mouth) รักษาปริทันต์ (Deep cleaning full mouth) ถอนฟัน (Tooth Extraction) ฟันน้ำนม (Deciduous tooth) ฟันแท้ (Permanent tooth) ฟันคุด (Impacted wisdom tooth) อุดฟัน ( Filling) อมัลกัม (Amalgam) ด้านแรก (1st surface) ด้านต่อไป (next surface) ไม่เกินซี่ละ (Not more thantooth) วัสดุเหมือนฟัน (Composite resin) ด้านแรก (1st surface) ด้านต่อไป (next surface) ไม่เกินซี่ละ (Not more than tooth) เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) อุดชั่วคราว ( Temporay filling) รักษารากฟัน (Root canal treatment) ฟันหน้า (Anterior tooth) ฟันกรามน้อย ( Premolar tooth) ฟันกราม (Molar tooth) ตัดเนื้อเยื่อในโพรง (Pulpotomy) กระตุ้นให้ปลายรากปิด ต่อครั้ง (Apexification visit)