โรงเรียน สารัฐ แอทด์ ช๊อคโกลลาเทีย

โรงเรียน สารัฐ แอทด์ ช๊อคโกลลาเทีย

ห้อง SS5008 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงเรียนสอนทำเบอเกอรี่และช็อคโกแลตสูตรจากฝรั่งเศษ ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน