ร้านอาหารไทย เรื่อนทับทิม

ร้านอาหารไทย เรื่อนทับทิม

10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทยตกแต่งในแบบล้านนาแบบโบราณ คุณจะสามารถสัมผัสกับรสชาติอาหารแบบดั่งเดิมพร้อมกับบรรยาศที่งดงาม