โรงแรม ร่วมจิตร พลาซ่า

โรงแรม ร่วมจิตร พลาซ่า

เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 15 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

โรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ,ล้อมรอบไปด้วยส่วนธุรกิจ,ร้านอาหาร,สถานบันเทิง