หร่อยเหาะ Roiho

หร่อยเหาะ Roiho

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

หร่อยเหาะเกิดจากการผสมผสานของสองน้ำซุปและลูกค้ายังสามารถเลือกวัตถุดิบที่ชอบได้ครับ