เรด ฮ๊อก บาร์ แอนด์ แทททู

เรด ฮ๊อก บาร์ แอนด์ แทททู

เลขที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

บาร์สำหรับนั่งเล่น