ร้านอาหาร รา-เมง คิโอะ

ร้านอาหาร รา-เมง คิโอะ

ห้อง SS4017 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ราเมนญี่ปุ่น และอาหารญี่ปุ่นจากโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ภายในสยามสแควร์ วัน ชั้น4