แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

พฤกษาแลบบอราเทอรี่ Pruksa Lab เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางในเครือ พฤกษาคลินิก คลินิกความงามที่ก่อตั้งโดยทีมแพทย์ผิวหนัง มีสาขาทั่วกรุงเทพฯ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2533 จุดเริ่มต้นจากความต้องการใช้เวชสำอางที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจริง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแพทย์ผิวหนัง เนื่องจากคนไข้ทุกคนมีผิวหน้าต่างกัน มีปัญหาต่างกันจึงทำให้มีความต้องการพิเศษต่างกันเครื่องสำอางในตลาด ที่ทำขึ้นเพื่อคนทั่วไปไม่สามารถสนองความต้องการเหล่านี้ได้