Pradoonaisongtham School

Pradoonaisongtham School

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

**เอกลักษณ์ของโรงเรียน** โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม **อัตลักษ์ของโรงเรียน** ยิ้มง่าย ไหว้งาม **มาร์ชประดู่** เขียวเหลืองเรืองแรงแสงกล้า คือแหล่งศึกษาร่วมรวมน้ำใจ ประดู่ทรงธรรมล่ำลือชื่อเสียงระบือลั่นไกล รักเกียรติวินัยน้ำใจเลิศล้ำ เราเพียรร่ำเรียนพร้อมหน้า มั่นศาสนาบูชาน้อมนำ ถือมั่นประพฤติแต่ดีทำล้วนแต่ที่ควรทำ ประดู่ทรงธรรมนามนี้เลิศล้ำสำคัญ ...พวกเรารักพื้นพสุธา รักองค์ราชาราชินีปิ่นศรีสรรค์ ชีวิตเราอุทิศเพื่อไทยเรานั้น ทุกคนยึดมั่นจรรโลงอธิปไตย เลือดเราเขียวและเหลืองเฟื่องฟู ผองเราเชิดชูให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย เลือดเราเข้มข้นนักประจักษ์แก่ใจ เขียวเหลืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรคู่ฟ้าและดิน **คติธรรมของโรงเรียน** " นตฺ ถิ ปญฺญา สมาอาภา " แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี **สีประจำโรงเรียน** โรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนได้แก่ "เขียว-เหลือง" สีเขียว หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน สีเหลืองหมายถึง ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี **ดอกไม้ประจำโรงเรียน** ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ "ดอกประดู่" หมายถึงสัญญาลักษณ์ของความพร้อมเพรียง ในยามดอกประดู่บาน และยามโรยก็จะโรยพร้อมกัน เหมือนการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน