ร้านอาหาร เพลินพุง

ร้านอาหาร เพลินพุง

ห้อง SS4024 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทย ก๋วยเตี๋ยว ของหวาน ภายในสยามสแควร์ วัน ชั้น4