ร้านอาหาร เพลินวาน พาณิช

ร้านอาหาร เพลินวาน พาณิช

ห้อง SS3009 ชั้น 3 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทย และเครื่องดื่มแบบไทยโบราณ ตกแต่งร้านแนววินเทจ ในสยามสแควร์วัน ชั้น3