พิซซ่า เฮาส์

พิซซ่า เฮาส์

100 ตรอกพิสยามสมาคม,คลองตัน เหนือ,วัฒนา,กรุงเทพฯ, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

พิซซ่า,พาสต้า,สลัด,และเครื่องดื่ม