ร้านอาหาร เรือโจรสลัด

ร้านอาหาร เรือโจรสลัด

ห้อง SS5015 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

บะหมี่ร้อนๆ พร้อมทานคู่กับอาหารฟิวชั่นหลายเมนู ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน