โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี มุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ