ปากคลองแอทเดอะริเวอร์

ปากคลองแอทเดอะริเวอร์

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10200

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ปากคลอง แอทเดอะ ริเวอร์ ตั้งอยู่ใกล้ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค. ที่ปากคลอง แอทเดอะ ริเวอร์ ให้บริการอาหารซีฟูดและอาหารไทยประยุกต์