NK Fitness Thailand

NK Fitness Thailand

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ศูนย์รวมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฟิตเนสครบวงจร และยินดีให้คำปรึกษาโดยตรงด้านการออกกำลังกายกับผู้เชี่ยวชาญ Personal Trainer กับบรรยากาศ สถานที่ ที่เป็นกันเอง