นิปปอนไก มาร์เก็ต

นิปปอนไก มาร์เก็ต

ถนนสุขุมวิท ซอย 53 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง