New Lotus Centre Bangkok

New Lotus Centre Bangkok

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ศูนย์ New Lotus เป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกฝนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หมายถึงมีความสงบ ความสุข รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยมตามแนวทางของสถาบันบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ประเทศอินเดีย