Narky Bike Service

Narky Bike Service

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

รับบริการซ่อมบำรุงจักรยานทุกประเภท เก่าใหม่ ทำได้หมด ตั้งล้อ ตั้งเกียร์ ล้าง อัดจารบี ฟื้นฟูสภาพจักรยานเก่าให้กลับมาเหมือนใหม่ ทำสีใหม่ ประกอบจักรยาน อัพอะไหล่ ฯลฯ ให้บริการโดยน้านิกกี้ ผู้ที่รักจักรยานเป็นชีวิตจิตใจ แผนที่ --> https://goo.gl/maps/ZGSji