ร้าน นาย บลิส

ร้าน นาย บลิส

เลขที่ 180/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 8-10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทยให้บริการอาหารเช้า,กลางวัน,เย็น