ตลาดนัด ล้านคัน - Million Bike Market

ตลาดนัด ล้านคัน - Million Bike Market

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

"ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยและคนทั่วโลก ปั่นจักรยานกันเป็นล้านๆคัน ทดแทนการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ให้หันมารักและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น" จากไอเดียที่ธรรมดาๆ ที่ผุดขึ้นมาตอนอ่านหนังสือ แต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมได้ริ่เริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อจะทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงให้ได้ โดยเชื่อว่าน่าจะมีพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนรักจักรยาน (โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นรถจักรยานปะรเภทใด) สักแห่งนึง (ณ ตอนแรก เริ่มต้น ที่สายไหม 61 และ CDC เลียบฯรามอินทรา และในอนาคตจะขยายจุดรวมจักรยานล้านคันไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น) จึงเกิดไอเดียที่เริ่มจากการจัดตลาดจักรยาน เพื่อเป็นจุด รวมตัว แลกเปลี่ยน ข้อมูล ซื้อขายสินค้า ที่เกี่ยวกับจักรยาน เพื่อให้ในอนาคต ศูนย์รวมตามจุดต่างๆนี้ เป็น community of bicycle ให้ได้ และนี่เอง จึงเป็นที่มาของคำว่า "ล้านคัน" มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์การขี่จักรยานของคนที่มี "ใจ" เดียวกัน ณ ที่เหล่านี้... แล้วพบกันครับ :)