โรงเรียนดนตรี mi.ni.mal music studio by Kru Milk

โรงเรียนดนตรี mi.ni.mal music studio by Kru Milk

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงเรียนดนตรีเล็กๆ บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน บนพื้นที่ 205 ตร.ม. กับ 5 ห้องสอน พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็กวัยเริ่มต้น วัยรุ่น เตรียมสอบ จนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน และวัยเกษียณ เราเปิดสอนทุกเครื่องดนตรี ควบคุมการสอนโดย 'ครูมิลค์' อ.เกวลิน ประเสริฐจัง ผู้มีประสบการณ์การสอนและการทำงานมากว่า 15 ปี ดำเนินการสอนทั้งระบบภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ Bilingual (2 ภาษา) ดำเนินการสอนโดยครูมิลค์และทีมคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับป.ตรีและป.โท จากคณะดนตรีสถาบันต่างๆเช่น ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล / มศว / ต่างประเทศ ฯลฯ และมีประสบการณ์การสอนการทำงานพร้อมผลงานต่างๆ เช่นการเป็นศิลปิน นักดนตรีอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนานาชาติต่างๆ มากมาย เราเน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นกันเองในชั้นเรียน การปฏิบัติเรียนรู้ไปพร้อมความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อยอดเองได้ในอนาคต **** Lesson in English is available upon requested, by teachers who graduated master's degree in Music from UK and teachers who are part-time music teachers from well-known international schools in Bangkok (RIS, SISB, Broomgrove, etc). Please contact us at 'inbox' or call 097-125-3993 for more information ...................................................................... .............................................. เน้นการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติดนตรี ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎี, ประวัติศาสตร์ และโสตทักษะ หรือเรื่องอื่นๆตามที่ผู้เรียนสนใจ รับปรึกษาและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบเข้าสถาบันดนตรีชั้นนำของเมืองไทย เช่น ม.มหิดล / ม.ศิลปากร / ม.รังสิต / ม.จุฬาฯ / ม.เกษรศาสตร์ และ ฯลฯ ทั้งระดับเตรียมอุดมดนตรี, ม.ปลายสายดนตรี, นร.สอบเข้าความสามารถพิเศษ, ระดับอุดมศึกษา สามารถจัดคอร์ส Intensive เจาะเฉพาะ ทั้งการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และโสตทักษะให้ได้ทั้งการเรียนเดี่ยว, คู่ และกลุ่ม สามารถวางแผนจัดหลักสูตรชั้นเรียนระยะยาว เพื่อเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และการเรียนแบบเร่งรัด เช่นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการฝึกเล่นดนตรีเพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ (เล่นเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือคนรู้ใจ เล่นออกงานเลี้ยงรับรอง หรือเล่นเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงาน ฯลฯ) สามารถเรียนเพื่อความสนุกสนาน หรือเน้นการสอบวัดผล โดยมีการประเมินนักเรียนในการสอบประจำปี รวมถึงกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตทั้งภายในและภายนอก และยังสามารถส่งสอบเกรดกับสถาบันต่างๆ เช่น ABRSM (Royal), Trinity, Trinity Rock&Pop, TIME ............................................ ในปี 2016 มีเปิดสอนรายวิชาต่างๆดังนี้: -ดนตรีเด็กเล็ก CMfLM -เปียโนกลุ่ม หลักสูตร MfLM / Prep / AiO -เปียโนกลุ่มสำหรับผู้ใหญ่ Adult AiO -เปียโนคลาสสิก -เปียโนป๊อบปูล่า -ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ เพื่อการสอบ ABRSM / Trinity / TIME และการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย -กีต้าร์คลาสสิก -กีต้าร์โปร่งอคูสติก -เครื่องสาย -เครื่องเป่า Woodwind -เครื่องเป่า Brass - เครื่องดนตรีไฟฟ้า