Merlex Transport ประเทศไทย

Merlex Transport ประเทศไทย

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านโลจิสติคส์แบบครบวงจร การดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้การจัดส่งสินค้าไปถงจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ของเรา คำนึงถึงความสำคัญให้ความมั่นใจกับการบริการขนส่งสินค้าถึงที่หมายตรงเวลา สะดวก รวดเร็ว อบอุ่น และปลอดภัยโดยอาศัยทักษะความชำนาญบวกกับประสบการณ์ในพื้นที่ให้บริการมายาวนานอย่างมีชื่อเสียงและหลักประกันที่มั่นคง ทำให้บริษัท เมอร์เล็กซ์ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำเลือกใช้บริการ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการททั่วประเทศ ด้วยพนักงานที่ได้รับการอบรมและมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานให้บริการขนส่งพร้อมที่จะให้บริการท่านเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการโลจิสติคส์แบบครบวงจร ในรูปแบบเหมาคันไปและกลับระหว่าง ประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-กัมพูชา-ลาว-จีน และ การให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษถึงที่หมายทั่วประเทศภายใน 24 ชั่วโมง บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้แห้ง (Dry Container) ตู้รีเฟอร์ (Reefer Unit)โดยบุคลากรที่มีพร้อมทั้งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ทีมงานของบริษัทได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตามมาตรฐานสากล