สถาบัน สอนตัดผม Mam Salon Hairinter

สถาบัน สอนตัดผม Mam Salon Hairinter

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เป็นสถาบันสอน ตัดผม สอนโดย อาจารย์ ปิยากร เชื้อคำเพ็ง (อ. แหม่ม) *แชมป์ผมประเภทรองทรงมาตราฐาน ประจำปี 2549 *แชมป์ผมประเทศไทย ประเภท ฟรีไสตลืชาย ประจำปี 2553 * แขมป์ผมโลกประเภททีม ประจำปี 2012 A Hair Institute taught by Ajarn Piyakorn Cheurkumpurng ( A. Mam). * Hair Champ "RorngSong" Category in the year 2006 * Thailand Hair Champ " Freestyle Men Hair" Catergory in the year 2010 * World Team Hair Champ in the year 2012