ร้านอาหาร ไมเซ็น

ร้านอาหาร ไมเซ็น

ห้อง SS5013 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ทงคัตสึร้อนๆคัดสรรพิเศษพร้อมเสริฟ ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน